Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Cedry Wielkie - sprawdź miejscowy plan gminy Cedry Wielkie

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Cedry Wielkie? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Cedry Wielkie.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Cedry Wielkie.

MPZP Cedry Wielkie
Mapa MPZP gminy Cedry Wielkie

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Cedrach Wielkich.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Cedry Wielkie

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Cedry Wielkie i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Cedry Wielkie prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Cedr Wielkich. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Cedry Wielkie.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Cedry Wielkie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Cedry Wielkie obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Cedry Wielkie z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Cedr Wielkich

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cedr Wielkich

0

20 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Cedry Wielkie, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Cedry Wielkie, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

12091 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Cedr Wielkich.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Cedry Wielkie z podziałem na lata

Rejestr MPZP Cedry Wielkie

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Cedry Wielkie. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXI/164/2021 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry WielkieXXI/164/202118-3-2021
Uchwała nr XXII/179/16 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie.XXII/179/1628-9-2016
Uchwała nr XII/99/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących działki: 56 i 109/1 w obrębie geodezyjnym Błotnik, 141 w obrębie geodezyjnym Kiezmark oraz 235 w obrębie geodezyjnym Leszkowy w gminie Cedry WielkieXII/99/159-12-2015
Uchwała nr XII/97/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry Wielkie.XII/97/159-12-2015
Uchwała nr VII/65/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 138/1 w obrębie geodezyjnym Koszwały w gminie Cedry Wielkie.VII/65/1530-6-2015
Uchwała nr XVI/137/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty obrębów geodezyjnych Wocławy, Stanisławowa, Trutnowy, gmina Cedry Wielkie.XVI/137/1230-5-2012

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Cedrach Wielkich?

Za prowadzenie rejestru MPZP Cedry Wielkie odpowiada wójt/burmistrz gminy Cedry Wielkie. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Cedry Wielkie nie obowiązuje, to urząd gminy Cedry Wielkie wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Cedrach Wielkich została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Cedry Wielkie z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Cedry Wielkie na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Cedr Wielkich. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Cedry Wielkie!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Cedry Wielkie