Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Cedry Wielkie  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Cedry Wielkie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Cedry Wielkie.

Mapa Geoportal Cedry Wielkie
Mapa z granicą gminy Cedry Wielkie

Dane urzędu

Urząd Gminy Cedry Wielkieul. M. Płażyńskiego 16Cedry Wielkie, 83-020

Tel: 58 6836164

Fax: 58 6836166

Elektroniczna skrzynka podawcza: /w0o6y0x3b6/skrytka

E-mail: urzad@cedry-wielkie.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Cedry Wielkie: 2204022

Witryna: www.cedry-wielkie.pl

Władze lokalne: Wójt Janusz Golińskiurzad@cedry-wielkie.pl

Aktualności z gminy Cedry Wielkie

Pobierz mapę gminy Cedry Wielkie

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Cedr Wielkich

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Cedry Wielkie to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Cedry Wielkie na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Cedr Wielkich, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Cedr Wielkich

Gmina Cedry Wielkie w liczbach

Powierzchnia gminy Cedry Wielkie*

124 km2

1036 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Cedry Wielkie*

6 986 mieszkańców

1341 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Cedry Wielkie*

56 mieszkańców na km2

1400 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Cedry Wielkie

Geoportal Cedry Wielkie prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Cedry Wielkie, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Cedry Wielkie.

Dostęp do danych Geoportalu Cedry Wielkie

Jak powstał Geoportal gminy Cedry Wielkie?

Geoportal Cedry Wielkie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Cedry Wielkie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Cedry Wielkie.

Geoportal Cedry Wielkie umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Cedry Wielkie oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Cedry Wielkie, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Cedry Wielkie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Cedry Wielkie?

Informacje na Geoportalu Cedry Wielkie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Cedry Wielkie?

Korzyści z Geoportalu Cedry Wielkie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Cedry Wielkie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Cedry Wielkie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Cedry Wielkie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Cedrach Wielkich. W zależności od wybranej kompozycji mapy Cedr Wielkich zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Cedry Wielkie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Cedry Wielkie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Cedry Wielkie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Cedr Wielkich możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Cedr Wielkich. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Cedry Wielkie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Cedry Wielkie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Cedrach Wielkich.

  Geoportal gminy Cedry Wielkie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Cedry Wielkie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Cedrach Wielkich sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Cedry Wielkie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Cedrach Wielkich.

  W Geoportalu Cedry Wielkie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Cedry Wielkie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Cedrach Wielkich. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Cedry Wielkie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Cedry Wielkie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Cedry Wielkie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Cedry Wielkie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Cedry Wielkie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Cedry Wielkie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Cedry Wielkie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Cedry Wielkie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Cedrach Wielkich. W Geoportalu gminy Cedry Wielkie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Cedrach Wielkich wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Cedry Wielkie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Cedry Wielkie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Cedry Wielkie.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Cedry Wielkie, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Cedry Wielkie. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Cedry Wielkie.

 • Zabytki w gminie Cedry Wielkie

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Cedry Wielkie. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Cedry Wielkie oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Cedry Wielkie.

 • Informacje o wyborach w gminie Cedry Wielkie

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Cedry Wielkie. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Cedry Wielkie i wiele istotnych informacji.

Geoportal Cedry Wielkie dla mieszkańców

Geoportal Cedry Wielkie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Cedry Wielkie. Na mapie Cedr Wielkich sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Cedry Wielkie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Cedry Wielkie. Korzystając z map Geoportalu gminy Cedry Wielkie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Cedry Wielkie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Cedry Wielkie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Cedry Wielkie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu