Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Cedry Wielkie w liczbach

Geoportal Cedry Wielkie
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, gmina w województwie pomorskim, powiat gdański.

Powierzchnia gminy Cedry Wielkie wynosi 124 km2, zajmuje 1036 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Cedry Wielkie zamieszkuje 6 986 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1341 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Cedry Wielkie wynosi 56, jest 1400 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Cedry Wielkie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Cedry Wielkie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Cedry Wielkie.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Cedry Wielkie: 1241036
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Cedry Wielkie: 0,081834
Lesistość w % w gminie Cedry Wielkie: 0,12452
Ludność na 1 km2 w gminie Cedry Wielkie: 561400
Liczba ludności ogółem w gminie Cedry Wielkie: 6 9861341
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Cedry Wielkie: 3,0429
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Cedry Wielkie: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Cedry Wielkie: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Cedry Wielkie: 47,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Cedry Wielkie: 86,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Cedry Wielkie: 93909
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Cedry Wielkie: 3,41363
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Cedry Wielkie: 90,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Cedry Wielkie: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Cedry Wielkie: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Cedry Wielkie: 566,82311
Przedszkola bez specjalnych w gminie Cedry Wielkie: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Cedry Wielkie: 275,12251
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Cedry Wielkie: 89,41106
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Cedry Wielkie: 2,9840
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Cedry Wielkie: 504566
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Cedry Wielkie: 5 746-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Cedry Wielkie: 5 523-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Cedry Wielkie: 5 083-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Cedry Wielkie: 99,6351
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Cedry Wielkie: 57,8817
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Cedry Wielkie: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Cedry Wielkie: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Cedry Wielkie: 99,6312
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Cedry Wielkie: 57,8471

Źródłem danych statystycznych dla gminy Cedry Wielkie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Cedry Wielkie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Cedry Wielkie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.